Thành tựu

Hannya tattoo studio

Thành tựu

Hannya Tattoo hiện tại đã đạt nhiều giải thưởng ở những cuộc thi lớn được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp ở cả trong và ngoài nước.

  • 1st best of the day european style 2016
  • 3rd place Asian style black and grey 2016
  • 2nd best of the day at Thailand tattoo expo 2019
  • 1 St vietnam Tattoo expo 2018

Scroll Up
097 404 20 09